Wat is Bioresonantie ?
 

Het woord Bioresonatie bestaat uit bio en resonantie. Bio geeft aan dat het gaat om levende
systemen zoals mensen,dieren,planten en micro-organismen. Resonantie betekend letterlijk "meetrillen".
Elke orgaan, weefsel of lichaamseigen stof kent zijn eigen trilling. Daarnaast communiceren cellen onderling met elkaar
om informatie uit te wisselen. In een gezond lichaam gebeurt dit zonder verstoringen.
Ontstaat er een storing dan wordt de communicatie verstoord waardoor klachten ontstaan.
Verstoring kan verschillende oorzaken hebben door bv. giftige stoffen,virussen,parasieten, bacteriën,medicijnen
,straling etc. Klachten manifesteren zich meestal op de zwakke plekken van het lichaam waarbij de erfelijke
aanleg ook een rol speelt.

Waarvoor wordt Bioresonantie therapie ingezet.

Bioresonantie therapie is erop gericht om het lichaam aan te zetten tot herstel !
Zowel acute als chronische klachten kunnen worden behandeld.

Bioresonantie maakt gebruik van elektromagnetische trillingen.
- Alle chemische processen in het lichaam worden aangestuurd door elektromagnetische trillingen.
- En elk orgaan, parasiet, virus, of schimmel in ons lichaam kent een eigen frequentie (trilling).

Veel ziekten processen ontstaan door een verkeerde trilling waardoor de "gezonde"trilling in disharmonie wordt gebracht.
Met behulp van het Bioresonantie apparaat wordt deze verkeerde trilling opgeheven,waardoor het lichaam in staat gesteld
wordt om zich te herstellen en zo weer terug te keren naar zijn oorspronkelijke 'gezonde" trilling.

Cliënten ervaren deze behandeling als aangenaam en pijnloos.Vaak ervaart men na de eerste behandeling al
verbetering van de klachten. De behandeling met bioresonatie is o.a. gericht op het uitscheiden van belastende stoffen.
Het kan soms voorkomen dat de organen die voor die daarvoor verantwoordelijk zijn de hoeveelheid belastende stoffen
nog niet aan kunnen hierdoor kunnen de klachten in het begin tijdelijk verergeren.
Door voldoende drinken van mineraalarm water of door het versnellen van de uitscheidingsmogelijkheden via de huid.(douche, sauna)of via de darmen kan dit worden voorkomen.
Voor zover bekend heeft Bioresonantie therapie geen schadelijke bijwerkingen en is daardoor ook geschikt voor kinderen.

Bij het eerste consult wordt u verzocht de medicijnen meenemen die gebruikt worden.

NB:

- Bioresonantie is geen vervanging van de reguliere arts!
- Raadpleeg bij klachten altijd eerst uw arts!

Contra Indicatie:
Bioresonantie wordt niet toegepast bij cliënten met een pacemaker en zwangere vrouwen.