APS Therapie
 

Actie Potentiaal Simulatie (APS) therapie, is een bijzondere vorm van neurotherapie d.m.v. micro stroom toepassing.
APS staat voor Action Potential Simulation oftewel Actie Potentiaal nabootsing
In beschadigd weefsel is de overdracht van zenuw impulsen afgezwakt en/of geblokkeerd.
Door APS krijgen natuurlijke processen weer een duwtje in de goede richting.
Dit nagebootste actie potentiaal stuurt een seintje naar het lichaam om de pijnplek te genezen.
Het lichaam maakt hierbij neurohormonen aan die op hun beurt weer zorgen voor pijn vermindering, energie bevordering, de aanmaak van onstekingremmers een betere doorbloeding, het opheffen van stijfheid alsook een vermindering van stress,depressieve gevoelens en slapeloosheid.

APS en TENS, een andere vorm van neurotherapie - worden vaak op een hoop geveegd.

" TENS helpt mij niet, dus zal APS mij ook niet helpen" is een veel gehoord misverstand.

APS is wezenlijks iets ander dan TENS.

TENS doet niets aan de oorzaak, maar bestrijdt het symptoom (pijn), Tens blokkeert de pijn prikkel waardoor u minder pijn heeft.

APS pakt de oorzaak aan,waardoor het symptoom (pijn) zal verminderen of zelfs verdwijnen.

APS stimuleert het lichaam zichzelf te herstellen

Bij APS wordt ATP aangemaakt, bij TENS niet.

Bij APS wordt gelijkstroom gebruikt, bij TENS is dat wisselstroom

Bij APS worden lichaamseigen endofinen en enkefalinen ( pijnstillers) aangemaakt, bij TENS niet.

Bij APS wordt lichaamseigen signaal nagebootst waardoor er verbeteringen optreden op cel niveau, bij TENS gebeurt dat niet.

Bij APS treedt geen gewenning op, bij TENS is dat wel het geval.

 

 

mk 1.4